19

ระบบประปา สุขาภิบาล

ระบบสุขาภิบาลถือได้ว่ามีความสำคัญต่อตัวอาคารในแง่การจัดการระบบน้ำภายใน และภายนอกอาคารทุกรูปแบบให้เป็นสัดส่วน ใช้งานได้สะดวก และมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อผู้ใช้งานภายในอาคารในด้านปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย 

ดังนั้นการจะนําน้ํามาใช้ หรือ การจัดการน้ำเสียทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารนั้น จะต้องคำนึงถึงการจัดวางระบบระบบสุขาภิบาลที่เป็นกิจลักษณะ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหลักสุขอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

 

การออกแบบระบบสุขาภิบาลให้มีความเหมาะสมกับตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 100% ซึ่งยังมีปัจจัยอื่นๆอีก ที่มีผลต่อการออกแบบโดยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ซึ่งขนาด และความซับซ้อนหลากหลายของระบบสุขาภิบาล จะขึ้นอยู่กับรูปแบบความต้องการในการใช้งาน ประเภทอาคาร ขนาดอาคาร และบริบทตำแหน่งที่ตั้งอาคารเป็นสำคัญ ในการออกแบบบางครั้งจะต้องปรับให้มีความยืดหยุ่นในบางจุด เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน และสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆได้อย่างเหมาะสม และได้มาตรฐานปลอดภัยตามหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

6

ผู้ดูเเลโครงการ

การจัดการน้ำเสียทั้งภายในภายนอกอาคาร จะต้องคำนึงถึงการจัดวางระบบระบบสุขาภิบาลที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหลักสุขอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

JUDTEM

ให้จัดเต็ม บริการคุณ

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาส เราเป็นผู้บริการงานออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทดลอง ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยวิศกร ช่างเทคนิค ที่มีความตั้งใจในการทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าทั่วประเทศ

647342

เครื่องกล เครื่องจักร

ชิ้นส่วนวัตถุที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างสำหรับใช้เป็นบ่อเกิดของพลังงาน ปรับเปลี่ยน หรือส่งพลังงาน โดยปรากฏในรูปของเครื่องอุปกรณ์ สายพาน เกียร์ เพลา และส่วนประกอบจักรกลอื่น ๆ อีกทั้งยังมีการใช้เชื้อเพลิงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไอน้ำ ลม แก๊ส หรือไฟฟ้าซึ่งอาจใช้แยกกันหรือรวมกันได้เช่นกัน ซึ่งเครื่องจักรจะถูกเรียกตามประเภทของพลังงานที่ใช้ เช่น เครื่องจักรพลังงานเชิงกล เครื่องจักรพลังงานความร้อน เครื่องจักรพลังงานไอน้ำ หรือเครื่องจักรพลังงานลม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แต่เริ่มเดิมทีคำจำกัดความของเครื่องจักรจะหมายถึงอุปกรณ์ที่สามารถขยับเคลื่อนที่ได้เท่านั้น ต่างจากในปัจจุบันที่เครื่องจักรกลได้มีพัฒนาการจากเครื่องจากที่ใช้พลังงานไอน้ำอย่าง เรือหรือรถไฟมาสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าในการขับเคลื่อนกลไกการทำงาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างสายพานการผลิตในโรงงาน จึงเห็นได้ว่านิยามของคำว่าเครื่องจักรมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางประวัติศาสตร์

 

เครื่องมือแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่ต้องมีการบำรุงรักษา (Maintenance) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องมือมีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน โดยปกติแล้วการบำรุงรักษาเครื่องมือจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเครื่องมือกลที่มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน รวมไปถึงการซ่อมแซมกรณีที่เครื่องมือมีการชำรุดเสียหาย ซึ่งในหลายครั้งจำเป็นต้องใช้อะไหล่ที่ทำขึ้นมาพิเศษในการซ่อมแซม การให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดความเสี่ยงต่อการชำรุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ในระยะยาว
6

ผู้ดูเเลโครงการ

ระบบการขนย้ายเครื่องจักที่สมบูรณ์แบบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรของคุณจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีในระหว่างการขนย้ายหรือรื้อถอน เพราะเราบริการด้วยความเต็มใจ และจัดเต็ม

JUDTEM

ให้จัดเต็ม บริการคุณ

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาส เราเป็นผู้บริการงานออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทดลอง ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยวิศกร ช่างเทคนิค ที่มีความตั้งใจในการทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าทั่วประเทศ

steel structure 2

ก่อสร้างอาคาร โกดัง คลังสินค้า

ในการทำการก่อสร้างโครงการหนึ่งๆ มักเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้หลาย ๆ ด้านด้วยกัน หนึ่งในองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างได้แก่ เทคโนโลยีก่อสร้างซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ วิธีและขั้นตอนในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ทางสถาปนิกและวิศวกรเขียนอยู่ในแบบและรายการก่อสร้างให้เกิดเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางผู้ที่จะทำการก่อสร้างโครงการเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีก่อสร้างต่างๆ บทนี้อธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับงานก่อสร้าง ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการก่อสร้างในบทต่อๆ ไป หัวข้อที่จะกล่าวถึงได้แก่  ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างอาคาร  ชนิดของงานก่อสร้าง  งานหลัก ๆ ในการก่อสร้างอาคาร  วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร และ วิธีการก่อสร้าง

 

นอกจากนี้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการขาดประสบการณ์ในงานก่อสร้างและต่อเติมอาคารก็เป็นเหตุหนึ่งที่เกิดอันตรายได้ ดังนั้นก่อนตัดสินใจต่อเติมอาคารเจ้าของอาคารควรพิจารณาความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการรื้อและสร้างใหม่ โดยต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรณีเกิดความวิบัติของอาคารเดิม ดังนั้นควรปรึกษาวิศวกรออกแบบคนเดิมหรือศึกษารายละเอียดจากแบบก่อสร้างเดิมให้ชัดเจน ว่าสามารถต่อเติมได้โดยปลอดภัย
4

ผู้ดูเลโครงการ

ก่อสร้างและตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่เพิ่ม ความหรูหราและทันสมัยและมีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยสูงสุดถูกพร้อมคำปรึกษาให้กับลูกค้า โดยวิศกรมืออาชีพ

JUDTEM

ให้จัดเต็ม บริการคุณ

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาส เราเป็นผู้บริการงานออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทดลอง ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยวิศกร ช่างเทคนิค ที่มีความตั้งใจในการทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าทั่วประเทศ

Frie 15

ระบบดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัย

ระบบที่ประกอบด้วยการออกแบบของ FIRE PUMP และ ระบบท่อที่ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยซึ่งรวมถึงแหล่งน้ำวาล์วควบคุมน้ำสัญญาณเตือนน้ำไหลและท่อน้ำและถูกเปิดใช้งาน โดยความร้อนจากไฟ พื้นที่มีส่วนของระบบสปริงเกอร์เป็นระบบของท่อขนาดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหรือระบบที่ติดตั้งในอาคารโครงสร้างหรือพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ด้านบน ระบบจะเปิดใช้งานโดยความร้อนจากไฟไหม้และปล่อยน้

ระบบดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารถึงความปลอดภัยที่พวกเขาควรได้รับเมื่ออาศัยอยู่ในอาคาร โดยนอกจากการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว คนที่อาศัยอยู่ในอาคารควรใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ รวมถึงวิธีการหลบหนีไปยังบริเวณที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง

3

ผู้ดูเเลโครงการ

ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าตลอดจนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ตามข้อกำหนด NFPA UL FM หรือตามมาตรฐานของ วสท

JUDTEM

ให้จัดเต็ม บริการคุณ

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาส เราเป็นผู้บริการงานออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทดลอง ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยวิศกร ช่างเทคนิค ที่มีความตั้งใจในการทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าทั่วประเทศ

6

ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

การปรับอากาศเป็นการควบคุมสภาวะของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการ และความเหมาะสมของการใช้งานอาคาร โดยปัจจัยการควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายลม รวมไปถึงการระบายกลิ่นภายในอาคาร สำหรับประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้น หน้าที่ของเครื่องปรับอากาศจึงเป็นการทำความเย็นภายในอาคาร ด้วยการระบายความร้อนออกจากพื้นที่ด้วยการดึงอากาศร้อนออกไปโดยตรง หรืออาจจะเป็นการหมุนเวียนอากาศภายในเพื่อขนถ่ายความร้อนจากในห้องออกไป

ระบบปรับอากาศ HVAC แตกต่างอย่างไรกับเครื่องปรับอากาศปกติ

โดยทั่วไปการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ก็ช่วยให้ความเย็นได้ แต่เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางมากกว่า แต่สำหรับระบบปรับอากาศแบบ HVAC จะช่วยทำความเย็นในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยมีศักยภาพในการปรับปรุงอากาศให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งการระบายอากาศที่ลดการเจือปนของกลิ่นเหม็นและความดันอากาศให้เป็นปกติ

นอกจากนี้แล้วระบบปรับอากาศยังช่วยในการควบคุมความชื้น ลดฝุ่นละอองจากภายนอกที่จะเข้ามาสู่ภายในอาคาร รวมถึงควบคุมการเคลื่อนไหวของอากาศภายในห้องให้เป็นปกติ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานของอาคาร

ระบบการจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ (Ventilation)

ส่วนสำคัญของ ระบบปรับอากาศ HVAC ที่นอกจากระบบการทำความเย็น (Air-conditioning) แล้ว ระบบหมุนเวียนอากาศ (Ventilation) ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ควบคุมคุณภาพของอากาศให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ ซึ่งระบบหมุนเวียนอากาศแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

1. ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับระบบปรับอากาศแบบไม่มีท่อส่งลม

  • ระบบนี้ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยอากาศในพื้นที่จะถูกพัดลมดูดหมุนเวียนไปยังคอยล์เย็นแล้วส่งกลับไปที่ห้องปรับอากาศอีกครั้ง  มีการระบายอากาศโดยพัดลมดูดอากาศที่ทำหน้าที่ดูดอากาศออกไปทิ้งยังภายนอก และเติมอากาศใหม่โดยอาศัยการแทรกซึมของอากาศตามช่องลม ขอบหน้าต่าง หรือขอบใต้ประตู

2. ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับระบบปรับอากาศแบบมีท่อส่งลม

  • ระบบปรับอากาศที่ใช้ท่อส่งลมเย็นมักเป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยอากาศในพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศจะถูกพัดลมดูดหมุนเวียนอากาศกลับไปที่คอยล์เย็นผ่านทางท่อลม ซึ่งในขณะที่หมุนเวียนอากาศอยู่ก็จะมีการเติมอากาศใหม่จากภายนอกเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของอากาศ และส่งกลับไปยังพื้นที่ปรับอากาศ

การเลือกระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นทางเลือกของการช่วยประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงโรงงานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับรักษามาตรฐานการผลิต ระบบปรับอากาศ HVAC ตอบโจทย์กว่าที่นอกจากเรื่องการปรับอากาศ ยังช่วยในการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้คงที่ ไปจนถึงระบบกำจัดความชื้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง

2

ผู้ดูแลโครงการ

ระบบที่สามารถควบคุมสภาวะของอากาศที่คงที่ เหมาะสมตามความต้องการการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิความชื้นของอากาศ การกรองและระบายอากาศเพื่อทำให้อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน

JUDTEM

ให้จัดเต็ม บริการคุณ

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาส เราเป็นผู้บริการงานออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทดลอง ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยวิศกร ช่างเทคนิค ที่มีความตั้งใจในการทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าทั่วประเทศ

electricity

ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร

อาคารโดยทั่วไปจะมีระบบไฟฟ้าภายในที่ประกอบด้วยสองระบบหลักๆได้ดังนี้

  • ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) คือ ระบบไฟฟ้าที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยตรงให้แก่โหลดภายในอาคาร ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ ภายในอาคารสามารถทำงานได้เช่น หลอดไฟ ลิฟต์ คอมพิวเตอร์ เตาไฟฟ้า โทรทัศน์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ในโรงงาน เครื่องจักรต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบที่เกี่ยวเนื่องเช่น ระบบล่อฟ้า ระบบต่อลงดิน ระบบไฟสำรอง เป็นต้น
  • ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System) คือระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่มีจุดประสงค์เพื่อการส่งและรับสัญญาณทางไฟฟ้า ของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบการจัดการพลังงานภายในอาคาร กล้องวงจรปิด ทีวี เสียงตามสาย เป็นต้น

.

ไม่ควรติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งอาคารภายในสวิตช์เดียว ควรแยกวงจรเป็นจุดต่างๆ โดยอาจจะใช้กล่องพักสายไฟ เป็นตัวแยกวงจรย่อย และสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ ควรจะแยกสวิตช์ต่างหาก และเมื่อมีปัญหาก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายอีกด้วย สุดท้ายการเลือกช่างไฟฟ้าที่จะเข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับเราก็สำคัญเช่นกัน เพราะจะส่งผลถึงต่อความปลอดภัยอีกด้วย
1

ผู้ดูแลโครงการ

สร้างให้เกิดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ สามารถสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่จุดหมายได้อย่างเหมาะสม ด้วยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

JUDTEM

ให้จัดเต็ม บริการคุณ

เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาส เราเป็นผู้บริการงานออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและทดลอง ปรับปรุง ซ่อมแซม โดยวิศกร ช่างเทคนิค ที่มีความตั้งใจในการทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าทั่วประเทศ

จัดเต็ม วิศวกรรม พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ

Follow us

Join newsletter