การติดตั้งท่อสปริงเกอร์โดยใช้หัวสปริงเกอร์ 5.6K สีส้ม (Upright)ในโซนอาคารสูง

Follow us

Join newsletter